تکمیل سالن مدرسه افشار شوشتر

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های ساختمانی
  • کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: جاری

توضیحات پروژه

پروژه تکمیل سالن مدرسه افشار شوشتر به کارفرمایی اداره کل نوسازی مدارس خوزستان که قرارداد آن در سال 1399 منعقد گردید و هم اکنون در حال اجراست.

پیشرفت پروژه

پروژه های مشابه