احداث ایستگاه پمپاژ و اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن خطوط انتقال آب خام فضای سبز خرمشهر

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های آب
  • کارفرما: شهرداری خرمشهر
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل دائم

توضیحات پروژه

این شرکت موفق به تحویل دائم احداث ایستگاه پمپاژ و اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن خطوط انتقال آب خام فضای سبز خرمشهر شده است. 

پیشرفت پروژه