ترمیم بدنه و احداث سازه خروجی زهکش k2

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های آب
  • کارفرما: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل دائم

توضیحات پروژه

پروژه ترمیم بدنه و احداث سازه خروجی زهکش k2.

پیشرفت پروژه