ساخت سوله دوم انبار TS46 با مساحت 3000 متر مربع

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های ساختمانی
  • کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل دائم

توضیحات پروژه

ساخت سوله دوم انبار TS46 با مساحت 3000 متر مربع در موعد مقرر توسط شرکت سازه راه و ساختمان انجام شد.

پیشرفت پروژه