احداث تاسیسات آبرسانی به شهرهای صفی آباد ، دزآب و میانرود از توابع شهرستان دزفول

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های آب
  • کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل دائم

توضیحات پروژه

شرکت سازه راه و ساختمان در سال 1383 با شرکت در مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ، احداث تاسیسات آبرسانی به شهرهای صفی آباد ، دزآب و میانرود از توابع شهرستان دزفول را دریافت نمود. این شرکت در تاریخ مقرر پروژه را بصورت تحویل دائم به اتمام رساند.

پیشرفت پروژه