احداث بلوک زایمانی بیمارستان دکتر گنجویان دزفول با زیربنای تقریبی 8000 مترمربع

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های ساختمانی
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی دزفول
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل موقت

توضیحات پروژه

احداث بلوک زایمانی بیمارستان دکتر گنجویان دزفول با زیربنای تقریبی 8000 مترمربع توسط شرکت سازه راه و ساختمان انجام و تحویل موقت شده است.

پیشرفت پروژه