تکمیل فضاهای عمومی ساختمان آنتروتوکسمی اهواز با زیربنای 3400 مترمربع

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: پروژه های ساختمانی
  • کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
  • تاریخ شروع: -
  • تاریخ پایان: -
  • وضعیت پروژه: تحویل دائم

توضیحات پروژه

شرکت سازه راه و ساختمان فضاهای عمومی ساختمان آنتروتوکسمی اهواز با زیربنای 3400 مترمربع را در موعد مقرر تکمیل و تحویل دائم شده است.

پیشرفت پروژه